Om fondsen voor de liefdadigheids--projecten te generen organiseert de Stichting Help de Ander namens Rotary  Club Venray tal van activiteiten. Het zoeken naar sponsoren voor de projecten, het verwerven van meerjarige giften, het organiseren van goede doel en liefdadigheids-events zijn hierbij belangrijke elementen in het jaarlijkse activiteitenplan. Daarnaast worden met tal van kleinschaligere acties (te denken valt aan product- en dienstenveilingen) en overige tijdens de club-bijeenkomsten van Rotary Venray gerealiseerde kleine donaties gewerkt aan de realisatie van de funding voor de diverse goede doelen. 

 

Terugkerende doelprojecten :


De terugkerende projecten betreffen voornamelijk de jaarlijkse mantelzorg brunch en de jaarlijkse bijdrage aan de Anbi, "Rotary Foundation" (End polio now) In Venray e.o. zelf zijn tal van liefdadigsheids-organisaties actief die via de Stichting Help de Ander door de Rotary Club Venray periodiek cq eenmalig ondersteund worden. Hierbij zijn met name, doch niet limitatief, te noemen: Voedselbank Venray, Cultuurcentrum Odapark , Alzheimer café Venray, Stichting Kapstok, Stichting Erato.  

Incidentele doelprojecten :


Ook kunnen in samenwerking met de andere Rotary clubs of andere collega service clubs incidentele cq eenmalige doelen worden gesteund. Projecten die hierbij gerealiseerd zijn, zijn onder meer de ondersteuning van Centre Fiers et Forts en Metakids. 

 


Activiteitenplanning 2015

Oktober :  wijnactie en veiling producten en diensten
november : sponsoractie voor mantelzorg lunch
wekelijks : munten actie “potje Johan” voor doelen in Venray e.o.  


Activiteitenplanning 2016

Februari : donatie aan Rotary foundation door de leden

April : fundraising actie op basis van pakketten “secretaresse dag”

Mei : jaarlijkse giften van de leden

Oktober : wijnactie en veiling van producten en diensten

November : sponsor actie en uitvoering mantelzorg lunch

Wekelijks : munten actie “potje Johan” voor doelen in Venray e.o. 


Activiteitenplanning 2017 & 2018


Februari : donatie aan Rotary foundation door de leden

Mei : fundraising actie Asperges met zusterclub Grevenbroich

Oktober : wijnactie en veiling van producten en diensten

November : sponsor actie en uitvoering mantelzorg lunch

Wekelijks : munten actie “potje Johan” voor doelen in Venray e.o.