Om fondsen voor de liefdadigheids--projecten te generen organiseert de Stichting Help de Ander namens Rotary  Club Venray tal van activiteiten. Het zoeken naar sponsoren voor de projecten, het verwerven van meerjarige giften, het organiseren van goede doel en liefdadigheids-events zijn hierbij belangrijke elementen in het jaarlijkse activiteitenplan. Daarnaast worden met tal van kleinschaligere acties (te denken valt aan product- en dienstenveilingen) en overige tijdens de club-bijeenkomsten van Rotary Venray gerealiseerde kleine donaties gewerkt aan de realisatie van de funding voor de diverse goede doelen. 

Terugkerende doelprojecten :


De terugkerende projecten betreffen voornamelijk de jaarlijkse mantelzorg brunch en de jaarlijkse bijdrage aan de Anbi, "Rotary Foundation" (End polio now) In Venray e.o. zelf zijn tal van liefdadigsheids-organisaties actief die via de Stichting Help de Ander door de Rotary Club Venray periodiek cq eenmalig ondersteund worden. Hierbij zijn met name, doch niet limitatief, te noemen: Voedselbank Venray, Cultuurcentrum Odapark , Alzheimer café Venray, Stichting Kapstok, Stichting Erato.  

Incidentele doelprojecten : 

Ook kunnen in samenwerking met de andere Rotary clubs of andere collegaservice clubs incidentele cq eenmalige doelen worden gesteund. Projecten diehierbij gerealiseerd zijn, zijn onder meer in 2019: Donatie voor tuin bijResidence de Stek te Castenray, donatie aan Speeltuin voor basisschool teHolthees, donatie aan project Kanthari : India, Bertus Aafjes Bankje (samen metRC Horst te Swolgen). Donatie aan renovatie van de trap in de grote kerk vanVenray 

 

Activiteitenplanning 2018 

Februari : donatie aan Rotaryfoundation door de leden
Mei : jaarlijkse giften van deleden
Oktober : wijnactie en veilingvan producten en diensten
November : sponsor actie enuitvoering mantelzorg lunch
Wekelijks : munten actie“potje Johan” voor doelen in Venray e.o. 

 

Activiteitenplanning 2019 

Februari : donatie aan Rotaryfoundation door de leden
Mei : jaarlijkse giften van deleden
Oktober : wijnactie en veilingvan producten en diensten
November : sponsor actie enuitvoering mantelzorg lunch
Wekelijks : munten actie“potje Johan” voor doelen in Venray e.o.  

Activiteitenplanning 2020

Februari : donatie aan Rotary foundation door de leden

Mei: fundraising actie Asperges met zusterclub Grevenbroich (vanwege corona geannuleerd) 

Oktober : wijnactie en veiling van producten en diensten (onder voorbehoud)

November : sponsor actie en uitvoering mantelzorg lunch (onder voorbehoud)

December : Santarun  (onder voorbehoud)

Wekelijks : munten actie “potje Johan” voor doelen in Venray e.o.